דיני עבודה וביטוח פנסיוני

עדכון פסיקה – משיכת כספי פיצויים שהופקדו עבור עובד שהתפטר

רבים סבורים כי כספי פיצויים שהופקדו עבור עובדים שהתפטרו ישארו בחזקתם בכל מקרה. סברה זו במקרים רבים שגויה. במקרים רבים רשאים מעסיקים למשוך כספים שהפקידו עבור עובדיהם שהתפטרו. שני פסקי דין שפורסמו לאחרונה עוסקים גם בנושא זה. במשיכת כספי הפיצויים, בפסקי הדין ובמשמעותם עוסק עדכון לקוחות – משיכת כספי פיצויים.

עדכון פסיקה – למי שייכים רווחי הפיצויים?

עדכון זה עוסק בפוליסות ביטוח מנהלים שנפתחו בין השנים 1992 ל 2003. מטבע הדברים, הן נוגעות למספר לא גדול במיוחד של עובדים, אך עבור עובדים אלו ומעסיקיהם השלכותיו של פסק-דין זה של בית הדין הארצי לעבודה משמעותיות.
מלבד ההשלכות שיש לאותם עובדים ומעסיקים, פסק-דין זה מהווה דוגמא טובה לאופן בו החלטות טריוויאליות שאנו מקבלים היום, עשויה (או עלולה) להיות להן משמעות גדולה מאוד בעוד שנים רבות.
 

עדכון פסיקה על "יחסים מיוחדים"

עיריית רעננה נ' לוי-דים

בית הדין הארצי דחה את ערעור עיריית רעננה על פסק דינו של בית הדין האזורי לעבודה אשר קבע כי העובדת זכאית לפנסיה תקציבית.

פסק הדין

מילשטיין נ' התעשייה האווירית לישראל

נדחתה במלואה תביעת עובד אשר טען כי פוטר בהליך פגום, מחמת התנכלות ותוך הפלייתו.

ערעור שהוגש נדחה אף הוא בהסכמת העובד.

פסק הדין

וחנונו נ' נמרוד ייצור

נדחתה ברובה תביעת עובדת שטענה כי משרתה הופחתה עקב פיטוריה.

לא הוגש ערעור.

פסק הדין

כהן נ' סטנדרד ביטוחים בע"מ

נדחתה במלואה תביעת עובד אשר טען כי פוטר ללא שימוע, במהלך תקופה מוגנת לאחר שירות מילואים.

פסק הדין

בסטיקר נ' אלייד לוגיסטיקה בע"מ

נדחתה ברובה תביעת עובד אשר טען כי פוטר שלא כדין במהלך תקופת מחלה, תוך הפלייתו מחמת מצבו הרפואי.

פסק הדין

הרשמה לניוזלטר – עדכוני לקוחות ופסקי דין