דיני עבודה וביטוח פנסיוני

עדכון לקוחות 6 באפריל 2020

עדכון קורונה: חל"ת לעובדות בהיריון ולאחר לידה ללא צורך בהיתר. 
חוק עבודת נשים מחייב פנייה למשרד הכלכלה והתעשייה לקבלת היתר לשם הוצאת עובדות המוגנות ע ל ידי חוק עבודת נשים לחל"ת, גם אם העובדות מסכימות לכך . המגבלה על הוצאה לחל"ת חלה, ככלל, על עובדות בהיריון, או לאחר חופשת לידה או בטיפולי הפרייה.
היום פורסמו תקנות שעת חירום חדשות המאפשרות להוציא לחל"ת עובדות (ובמקרים המתאימים גם עובדים) בתקופה בה חל מצב החירום עקב נגיף הקורונה ללא צורך בקבלת היתר, זאת אם מתקיימים כל התנאים הבאים:
א. החל"ת הוא לתקופה שלא תפחת מ 30 ימים ולא תעלה על 60.
ב. אין קשר בין הכוונה להוציא לחל"ת לבין ההיריון/חופשת הלידה/טיפולי הפוריות.
ג. הסיבה לחל"ת היא צמצום פעילות המעסיק נוכח מצב החירום בעקבות נגיף הקורונה.
ד. המעסיק ניסה למצוא לעובדת תפקיד אחר באותו היקף משרה ובלי לפגוע בתנאי עבודתה ושכרה.
ה. העובדת הסכימה בכתב לחל"ת.
ו. העובדת הועסקה אצל המעסיק בתפקיד שפעילותו צומצמה ומלבדה יצאו עובדים נוספים לחל"ת – ככל שהיא אינה העובדת היחידה בתפקיד אצל המעסיק.
ז. העובדת לא נמצאת 30 ימים טרם מועד הלידה המשוער.
ח. לא חל על העובדת הסכם יציאה לחל"ת כחלק מהמגזר הציבורי.
מעסיקים שלא מתקיימים לגביהם התנאים דלעיל רשאים לפנות למשרד הכלכלה בבקשה לשם קבלת היתר.
אשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ועניין.
בברכה,
רון דינור, עו"ד

עדכון פסיקה על "יחסים מיוחדים"

רון דינור – משרד לעריכת דין דיני עבודה וביטוח פנסיוני עדכון פסיקה על "יחסים מיוחדים" עדכון לקוחות עדכון פסיקה בנושא יחסים "מיוחדים" עניינו של פסק

Read More »

פיטורים במהלך טיפולי פוריות

רון דינור – משרד לעריכת דין דיני עבודה וביטוח פנסיוני עדכוני פסיקה: פיטורים במהלך טיפולי פוריות ‫בית הדין הארצי קבע‪ 1‬כי פיטוריהם של עובדים המצויים

Read More »

להרשמה לעדכונים במייל